Mafê paristina rewa ew mafekî pîroze û hemû sîstemên zagonî berevaniya rewa wek mafekî xwezayî nas dike bo paristina mirov û mafê jiyana wî , jibo wilo karanîna hêzê karekî rewa ye di hemû ayînên asîmanî , zagonên navnetewî û zagonên netewî de . ...